Suunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu

APDEC tarjoaa rakennusten arkkitehtisuunnittelua pääsääntöisesti asuin-, toimisto- ja teollisuusrakennuksille riippumatta siitä onko kyseessä uudis- vai peruskorjauskohde. Arkkitehtisuunnittelussa määritetään rakennuksen muoto, ulkoasu, tilaryhmittely ja rakenteiden perusratkaisut. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä rakennuslupaa haettaessa tarvitaan 4 sarjaa pääpiirustuksia, eli asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset.

Vanhat piirustukset uusiksi

Joskus piirustusten uudelleen piirtämisestä on hyötyä. Esimerkiksi rakennusta myytäessä vanhoista huonokuntoisista paperilla olevista piirustuksista kannattaa laatia uudet, nykyaikaisilla suunnitteluohjelmilla laaditut piirustukset. Piirustukset voidaan toimittaa sähköisessä muodossa, paperilla tai sekä että.