Energiatodistus

Mikä energiatodistus on?

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.Todistus antaa hyödyllistä ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille yksi elämän suurimmista hankinnoista. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta.

HUOM! Käytä vain virallista energiatodistusta.Kaikissa 1.5.2015 jälkeen laadituissa virallisissa energiatodistuksissa on todistustunnus, jota vastaavan energiatodistuksen löydät energiatodistusrekisteristä.

 

Energiatodistus APDECilta

Uudisrakennuksen energiatodistus

Energiatodistuksen laatijalta löytyy perustason energiatodistuksen laatijan FISE-pätevyys (pätevyystiedot).  Rakennuslupamenettelyä varten asiakaalle laaditaan suunnitelmien perusteella energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen. Energiatodistuksesta tulee esiin rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku), jonka avulla rakennus osoitetaan tiettyyn energiatehokkuusluokkaan (A-G). Energiatodistus laaditaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMk) D3- ja D5-osan mukaisesti.  Lisäksi rakennukselle laaditaan tasauslaskelma, jonka avulla osoitetaan rakennuksen lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus. Tasauslaskelma laaditaan Suomen RakMk D3-, D5 -ja C3-osan mukaisesti. Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta. Laatijan on säilytettävä valmisteluasiakirjat, laskelmat ja muut tiedot, jotka laatija on tehnyt tai hankkinut todistuksen laatimista varten sekä tiedot todistuksen kohteessa tehdystä havainnoinnista. Energiatodistuksen laatijana APDEC on velvollinen pitämään arkistoa laatimistaan todistuksista. Asiakirjat, tiedot ja todistukset säilytetään vähintään 12 vuotta. Energiatodistuksen laatijan tulee myös lähettää 1.6.2013 jälkeen laatimansa energiatodistuksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen, ARAan.

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus

Rakennuksen tai sen osan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä rakennukselle laaditaan erillinen energiatodistus. Erilliseen energiatodistukseen kuuluu aina energiakatselmus kohteessa ja rakennukselle laaditaan tarpeen mukaan säästösuosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatodistus laaditaan rakennuksen suunnitelmista saatavien lähtötietojen perusteella. Mikäli rakennuksen suunnitelmia ei ole olemassa, voidaan tarpeen mukaan käyttää rakennuksen rakentamisaikaista määräystasoa. Tarpeen mukaan lähtötietoja voidaan kerätä myös energiakatselmuksen yhteydessä. Erilliseen energiatodistukseen voidaan kirjata myös edellisen vuoden kulutustiedot, vaikka laskelmat eivät perustukaan niihin. Erillisessä energiatodistuksessa rakennukselle laaditaan E-luku samalla tavalla kuin uudisrakennuksellekin. E-luvun avulla rakennus osoitetaan energiatehokkuusluokkaan (A-G). Erillinen energiatodistus on voimassa enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta. Laatija säilyttää valmisteluasiakirjat, laskelmat ja muut tiedot, jotka hän on tehnyt tai hankkinut todistuksen laatimista varten sekä tiedot todistuksen kohteessa tehdystä havainnoinnista. Erillisen energiatodistuksen laatijana APDEC on velvollinen pitämään arkistoa laatimistaan todistuksista. Asiakirjat, tiedot ja todistukset säilytetään vähintään 12 vuotta. Energiatodistuksen laatijan tulee myös lähettää 1.6.2013 jälkeen laatimansa energiatodistuksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen, ARAan.

Muita energiatehokkuuteen liittyviä palveluita

  • Lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhteen laskenta
  • Hiilidioksidiohjauksen laskenta
  • Kesäajan sisälämpötilatarkastelu