Palvelut

APDEC tarjoaa laadukasta arkkitehtisuunnittelua nykyaikaisin menetelmin; rakennuslupakuvat, muutoskuvat, luonnokset sekä vanhojen piirustusten uudistaminen. Kaikki suunnittelupiirustukset piirretään CAD-ohjelmistoja (engl. Computer Aided Design) käyttäen. Arkkitehtisuunnittelun lisäksi palveluihin kuuluvat energiatodistukset. Energiatodistukset laaditaan pätevöityneen laskijan toimesta rakennusten lähtötietojen ja laskentaohjelman avulla.

Insinööritoimisto APDECin tuottamissa palveluissa noudatetaan Suomen lakeja ja Rakentamismääräyskokoelman määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

 

Arkkitehtisuunnittelu

Rakennuslupakuvat

 • Uudisrakentamista tai peruskorjausta varten
 • Sisältää asemapiirroksen, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
 • Tarvittaessa myös hormipiirros
 • Pääpiirustussarja toimitetaan neljänä kappaleena paperisena, pdf-muodossa sekä tarvittaessa drw/dwg-muodossa
 • Hinta erillisen tarjouksen mukaan

Muu arkkitehtisuunnittelu

 • Luonnospiirustukset yms.
 • Vanhojen rakennuslupapiirustusten uudelleenpiirto
 • Toimitetaan siinä muodossa, missä asiakas tahtoo (paperisena, pdf-muodossa tai drw/dwg-muodossa)
 • Hinta erillisen tarjouksen mukaan

 

Energiatodistukset

(katso hinnasto TÄÄLTÄ)

Uudisrakennuksen energiaselvitys

Erilliset pientalot
 • Rakennuslupahakemusta varten energiaselvitys ja energiatodistus (Suomen RakMk D3, 2012 ja D5, 2012 vaatimusten mukaisesti)
 • Laatijalle tulee toimittaa vähintään rakennuslupapiirustukset ja teknisten laitteiden kojekortit sähköisessä muodossa tai paperilla
 • Toimitusaika 1- 2 viikkoa ellei toisin sovita
 • Toimitus 1kpl värillisenä tulosteena sekä sähköisessä muodossa (pdf-tiedosto)
 • Todistus on voimassa 10 vuotta
 • Mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen
Rivi- ja ketjutalot
 • Rakennuslupahakemusta varten energiaselvitys ja energiatodistus (Suomen RakMk D3, 2012 ja D5, 2012 vaatimusten mukaisesti)
 • Laatijalle tulee toimittaa vähintään rakennuslupapiirustukset ja teknisten laitteiden kojekortit sähköisessä muodossa tai paperilla
 • Toimitusaika 1- 2 viikkoa ellei toisin sovita
 • Toimitus 1kpl värillisenä tulosteena sekä sähköisessä muodossa (pdf-tiedosto)
 • Todistus on voimassa 10 vuotta
 • Mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen
Kerrostalot ja muut uudisrakennukset (myös useamman rakennuksen kattavat yhtiöt)
 • Rakennuslupahakemusta varten energiaselvitys ja energiatodistus (Suomen RakMk D3, 2012 ja D5, 2012 vaatimusten mukaisesti)
 • Laatijalle tulee toimittaa vähintään rakennuslupapiirustukset ja teknisten laitteiden kojekortit sähköisessä muodossa tai paperilla
 • Toimitus 1kpl värillisenä tulosteena sekä sähköisessä muodossa (pdf-tiedosto)
 • Todistus on voimassa 10 vuotta

 

Olemassa olevan rakennuksen erillinen energiatodistus

 • Uudistuneeseen lainsäädäntöön perustuen erillinen energiatodistus laaditaan rakennuksen ominaisuuksien mukaan, EI toteutuneiden kulutusten mukaan
 • Rakennukselle tehdään energiakatselmus kohteessa, jonka yhteydessä selvitetään rakennusosien ja teknisten järjestelmien kunto sekä mahdolliset energiansäästötoimenpiteet
 • Energiakatselumuksessa tulee olla mukana kohteen omistaja tai kohteen parhaiten tunteva henkilö
 • Rakennuksen lähtötiedot ja suunnitelmat käydään läpi APDECin edustajan kanssa
 • Edellisen kalenterivuoden toteutuneet kulutustiedot voidaan kirjata energiatodistukseen
 • Toimitusaika sopimuksen mukaan (normaalisti 1-2 viikkoa)
 • Toimitus 1kpl värillisenä tulosteena sekä sähköisessä muodossa (pdf-tiedosto)
 • Todistus on voimassa 10 vuotta