Insinööritoimisto APDEC

Insinööritoimisto APDEC - Seinäjoella kesällä 2013 perustettu yritys tarjoaa energia-asiantuntemusta, kosteuskartoituksia, rakennussuunnittelua sekä rakennusalan konsultointia.

Asiakas on APDECille tärkeä. Yritys tarjoaa laadukkaita ja kokonaistaloudellisesti tehokkaita ratkaisuja avoimella asenteella. Tiiviillä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä yritys pyrkii tyytyväisiin asiakkaisiin ja laadukkaisiin lopputuloksiin. Kun palveluntarjoaja ja asiakas molemmat tietävät, millainen lopputuloksen tulisi olla, saa asiakas aina omannäköisensä ratkaisun.

Energia on noussut ihmisten keskustelunaiheeksi. Energiatehokkuus, energiansäästö ja energiamuodot ovat nykypäivää. Ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita miten paljon energiaa he kuluttavat tai paljonko rakennus, jossa he asuvat tai työskentelevät kuluttaa. Energiakatselmus on tehokas tapa selvittää missä kunnossa rakennus ja sen tekniset järjestelmät ovat. Energiakatselmuksen, energiatodistuksen tai energiaselvityksen avulla asiakas saa vertailukelpoista tietoa rakennuksensa energiatehokkuudesta ja energiansäästömahdollisuuksista.